Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 29% των νέων εργαζομένων (ηλικίας 20-34 ετών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται το Σαββατοκύριακο, με την Ελλάδα να λαμβάνει και πάλι «χρυσό μετάλλιο».Η Ελλάδα βρίσκεται, λοιπόν, στην πρώτη θέση, καθώς σχεδόν οι μισοί περίπου νέοι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ήτοι ποσοστό 47%, δήλωσαν ότι εργάζονται Σάββατο και Κυριακή.

 

Έπεται η Ιταλία με ποσοστό 40%, ενώ ακολουθούν η Ιρλανδία με 38%, η Κύπρος και η Ολλανδία με 36%, η Ισπανία με 35% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 34%.

Στον αντίποδα, η Ουγγαρία, εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό νέων εργαζομένων που εργάζονται το Σαββατοκύριακο (11%).

 reader.gr